Tourneypix Logo

CHAMPIONSHIP-TEAM-FREE THROWS MADE

ARIZONA

Single Game

34 Free Throws

Arizona vs. Kentucky

03-31-1997 (OT)

Arizona vs. Kentucky