Tourneypix Logo

CHAMPIONSHIP-TEAM-FEWEST POINTS

OHIO STATE

Singlegame

33 Points

Ohio State (33) vs. Oregon (46)

03-27-1939

Oregon vs. Ohio State