Tourneypix Logo

FINAL FOUR-SINGLE GAME-TEAM-FEWEST PERSONAL FOULS

STANFORD

Single Game

5 Personal Fouls

Stanford vs. Dartmouth

Championship Game 03-28-1942

Stanford vs. Dartmouth