Tourneypix Logo

FINAL FOUR-SINGLE GAME-TEAM-REBOUNDS

HOUSTON   

Single Game

76 Rebounds

Houston vs. North Carolina

Third Place Game 03-25-1967

Houston vs. North Carolina