Tourneypix Logo

FINAL FOUR-SINGLE GAME-TEAM-FIELD GOALS

UTAH

Single Game

50 Field Goals

Utah vs. St. Joseph's (4 OT)

Third Place Game 03-25-1961

Oklahoma State vs. Kentucky